โครงการศูนย์บ่มเพาะ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม

เผยแพร่ : 1 มิ.ย. 2566 โดย : นายคมสัน สมปัญญา

โครงการศูนย์บ่มเพาะภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง