บุคลากร

บุคลากร

ฝ่ายบริหาร


นายคมสัน สมปัญญา
แอดมินเว็บ

นายเฉลิมชัย เปรยรัตน์
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์

นายปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
อาจารย์สาขาธุรกิจค้าปลีก

นายศิวพงษ์ เสือปานกลาง
อาจารย์สาขาไฟฟ้ากำลัง

นายถาวร แดงท่าขาม
อาจารย์สาขาไฟฟ้ากำลัง