สอบปลายภาค 1/2566

กิจกรรมวันที่ : 28 กันยายน 2566 - 29 กันยายน 2566 โดย : นายคมสัน สมปัญญา