Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

mcuicon2

*กิจกรรม ปฐมนิเทศ   จัดขึ้นในวันที่  16 พฤษภาคม  2557

*กิจกรรม วันไหว้ครู   จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี  วันที่ 19  มิถุนายน  2557

*กิจกรรมที่กำลังจะถึง คือ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  จัดขึ้นในวันที่  11 กรกฏาคม 2557

 

mcuicon3


**ยังไม่มีข่าวข่าวประชาสัมพันธ์**

*กิจกรรมปฐมนิเทศ  นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา  2557  Link

*กิจกรรมไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2557  วันที่ 19 มิถุนายน 2557 Link

1.การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก ด้วยบัญชีคำศัพท์พื้นฐาน  Link

2.เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาด้านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดย อ.เฉลิมชัย  เปรยรัตน์  Link

3.วิจัยเด็กไม่เข้าเรียน  โดย อ.วรชัย   มหาโคตร  Link

4.การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน  โดย อ.วิวัฒน์   มหาโคตร  Link

5.โครงการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  Link

 

ยังไม่มีข่าวอบรมสัมมนา

*เข้าตรวจสอบสิทธิ์ กู้ยืมเงิน กยศ. Link

*นิสิตที่กู้ยืมเงิน กยศ ติดต่อฝ่ายวิชาการด่วน   

ยังไม่มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สนุก! ข่าวประจำวัน

Additional information