Vinaora Nivo Slider

mcuicon2

*** ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 คลิก

*กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง  คือ  กิจกรรมรับน้อง  จัดขึ้นในวันที่  4-5 กันยายน  2557

*กิจกรรม ปฐมนิเทศ   จัดขึ้นในวันที่  16 พฤษภาคม  2557

*กิจกรรม วันไหว้ครู   จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี  วันที่ 19  มิถุนายน  2557

*กิจกรรมที่กำลังจะถึง คือ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  จัดขึ้นในวันที่  10 กรกฏาคม 2557

 

mcuicon3


***ประกาศ  จากฝ่ายวิชาการ  สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในภาคเรียนที่  1/2557  ได้เปลี่ยนกำหนดการ การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จาก  -วันที่  30  กันยายน  2557  เป็น  วันที่  30 สิงหาคม  2557- 

1.การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก ด้วยบัญชีคำศัพท์พื้นฐาน โดย อ.อัชราวดี บาดตาสาว  Link

2.เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาด้านการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดย อ.เฉลิมชัย  เปรยรัตน์  Link

3.วิจัยเด็กไม่เข้าเรียน  โดย อ.วรชัย   มหาโคตร  Link

4.การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน  โดย อ.วิวัฒน์   มหาโคตร  Link

5.โครงการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  Link

 

*เข้าตรวจสอบสิทธิ์ กู้ยืมเงิน กยศ. Link

*นิสิตที่กู้ยืมเงิน กยศ ติดต่อฝ่ายวิชาการด่วน   

วิทยาลัยได้ทำการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์  จำนวน 20 เครื่อง  เพื่อทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยได้ดำเนินการ จัดซื้อ โปรเจคเตอร์ / โต๊ะเก้าอี้ เพื่อทำห้องบรรยาย ปีการศึกษา 2556

 

สนุก! ข่าวประจำวัน

Additional information